Oliespild

foruening.jpg-for-web-smallOlie opbevares på mange måder; i biler, i tankvogne, i tønder, både osv. Ind mellem går der hul på dem, især ved trafikuheld. Følgeskaderne ved olie der når at sive ned i jorden og dermed i grundvandet kan være næsten uoverkommelige, da jorden skal fjernes flere meter dybt.

Skadeservicevagten tilbyder derfor hurtig udrykning til opsugning og fjernelse af oliespild.

Døgnberedskab hele året

Af hensyn til miljøet er det vigtigt at olie fjernes hurtigt, men også i forhold til oprydningsprisen ved sen eller al for sen indsats, kan omkomstningerne være meget høje.

Skadeservicevagten har de bedste værktøjer og midler til hurtig og effektiv bekæmpelse af oliespild.

Lugtgener

Udover den autte indsats ved opsugning og fjernelse af olie, tilbyder NERIS at lugtsanere for lugtgener ved oliespild. Det kan også være ved diesel, benzin eller petroluemslugtgener.

Kontakt os gerne for et uforpligtende møde eller tilbud på tlf.:

70 20 06 06 eller mail: info@skadeservicevagten.dk