Re-etablering

SIMG0869.jpg-for-web-smallNår den umiddelbare og akutte følgeskadeindsats er afsluttet, følger den egentlige rengøring af bygninger. Sod- og røgskadede vægge, facader, altaner, vinduer og. lign. renses og rengøres. Ofte lugtsaneres bygningen ligeledes og i mange tilfælde er det nok, til at vægge kan påføres ny maling.

Selve brandstedet er dog ofte så skadet at det skal nedrives og genopbygges. NERIS sørger dels for rengøringen og klargøring, men også for kontakt til håndværkere der har indgående kendskab til denne type skader; enten brand- eller fugtskader.

Projekt

Det sparer både tid og penge, at hele processen foregår gennem en hovedleverandør. Skadeservicevagten samarbejder tæt med forsikringsselskabet og taksator under processen og har løbende opfølgning på at budgetter og tilbud overholdes, samt at arbejdet udføres til aftalt tid.

Skadeservicevagten sørger således også for, i samarbejde med skadelidte og forsikringsselskab, håndværker, arktiekt, at stille midlertidige bygninger eller pavilloner til rådighed, såfremt det er nødvendigt under arbejdet.

Også i tilfælde hvor Skadeservicevagten ikke har været involveret i processen helt fra start tilbyder vi vores ekspertice på retablering af bygninger efter skader.

Skadeservicevagten etablerer kontakt med håndværkere, indhenter tilbud og følger op på processen, så der spares både tid og økonomi.

Kontakt os for uforpligtende tilbud eller møde:

Tlf.: 70 20 06 06 eller mail: info@skadeservicevagten.dk