Svampeskader

strand.jpg-for-web-smallI mange ældre ejendomme er især kælderen så fugtig, at det giver problemer.

Det grundlæggende problem er, at fugten dels trænger ind gennem kælderyder-væggene dels suges op fra jorden gennem kældervæggene og gulvet. I mere moderne byggeri stammer fugtproblemer ofte fra nedsivning fra utætte tagrender eller fra utætte rør i vægge, lofter eller gulve. Akutte vandskader kan skade både moderne bygninger samt ældre bygninger alvorligt.

I nogle tilfælde fortsætter fugten, og i værste fald svampeangrebet op gennem væggene og kan give yderligere problemer også på øvre etager.

Fugtproblemer kan medføre:

  •  at puds og maling skaller af,
  • at der opstår fugtskader på ydervægge, indervægge,
  • etageadskillelser og gulve samt i bygningskonstruktionen som helhed.
  • at opbevarede genstande skades og
  • at der er en ubehagelig lugt.

I stueetagen kan fugtproblemer medføre:

  • at vægge bliver sorte pga. skimmelvækst,
  • at trækonstruktioner skades af råd og svamp og
  • at beboerne reagerer allergisk på det forøgede antal svampesporer.

 

Ekspertice er afgørende ved svampeskader

Skadeservicevagten har specialiseret sig i fjernelse af svamp, nedtørring af træet, desinficering af angrebede bygninger. Generelt er svampe- og rådskader komliperede at behandle, og uden rette kendskab til behandling af svampeangreb, vil skaden i de allerfleste tilfælde enten fortsætte nedbrydningen og/eller opstår igen.

Træ kan ikke angribes af svampe, når dets vandindhold holdes på under 20%. Træ, der overdækkes, vil eksempelvis ved god udluftning ikke have et vandindhold på over 20%. Forekommer der opsugning af vand fra fundament, kondensvandsdannelse eller vandindtrængen, stiger vandindholdet til gengæld let til over 20%.

Er træ angrebet af svamp, er det ikke nok at tørre træet til et vandindhold på 20% for at standse nedbrydningen, her er det nødvendigt at nedtørre træet til under 15%. Ved fornyet indtræn­gen af fugt vil visse svampe kunne vokse videre selv efter en årrække.

Derfor er affugtning foruden den mere kemiske bekæmpelse afgørende for at standse og forebygge svampe- og insektangreb.

Kontakt os gerne for et uforpligtende møde eller tilbud på tlf.:

70 20 06 06 eller mail: info@skadeservicevagten.dk

Download eller se brochure her