Renovering

SIMG0299.jpg-for-web-smallEfter en brand- eller vandskade følger der ofte et større oprydnings-arbejde og rengøring, før hånd-værkere kan komme til.

Skadeservicevagten påtager sig opgaven at total-rengøre og klargøre til eventuelle håndværkere.

Håndværket

Skadeservicevagtens medarbejdere har en håndværksmæssig baggrund og har kompetence til at vurdere skadernes omfang, samt omfang og indsats ved såvel renovering som senere retablering.

Samtidigt er det i de allerfleste tilfælde nødvendigt at sikre bygningen mod yderligere skade, eksempelvis med afdækning for regn og storm, sikring mod tyveri og hærværk med kraftige afdækningsplader, hængelåse og evt. vagt via vagtselskab.

Skadeservicevagtens medarbejdere uddannes løbende i sanering af ejendomme, fabriksbygninger, virksomhedsejendomme osv. Vi har derfor en solid erfaring i bygningskonstruktion og behandling af skader, såvel nyligt opståede som skader af ældre dato der skal udbedres.

Skadeservicevagten tilbyder derfor også at løse opgaver i forbindelse med bygningsskader der ikke nødvendigvis har forbindelse med brand- eller vandskader, det kunne eksemplvis være; konstruktionsfejl, jordskred, stormskader, væltede træer eller andet der har medvirket til skader på bygninger.

De er altid velkomne til at kontakte os for et uforpligtende møde eller tilbud.