Sikring

SIMG1115.jpg-for-web-smallEfter enhver form for skade, hvadenten det drejer sig om brand-skader, vandskader eller hærværk, er bygning og indbo ofte mere sår-bar overfor f.eks. tyveri, indbrud, yderligere hærværk.

Det er derfor afgørende at sikre hurtigt og effektivt og skånsomt.

Skaden

Sikring af bygning kan foretages på mange forskellige måder, det kan være alt fra afdækning af ruder, murværk, tag og døre. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at udbygge sikring med vagtkorps, lysmaster osv. NERIS sørger for sikker og nødvendig afdækning af alle typer skader, samt evt. brug af vagtkorps.

Sporbevaring

tagdaek.jpg-for-web-smallSikring i forbindelse med skader er ikke kun bygninger eller indbo, det kan også være sikring og bevaring af spor. Skadeservicevagtens personale har deltaget i kursus med politiet i sporbevaring samt afmærke eller afspærre skadested efter anvisning fra politi.

Skadeservicevagten døgnvagt løser alle akutte sikrings og afdækningsopgaver.