Brandskader

brandoverskrift

Beredskab

Skadeservicevagten har gennem årene opbygget en stor erfaring i brandskader. Vi har et tæt samarbejde med de lokale brandvæsener og -beredskaber, bl.a. på uddannelsesområdet.

Totalløsning

Skadeservicevagten påtager sig alle opgaver som følge af brand­skader; dvs. sikring af bygninger, inventar og værdier (jvf. skaforvejledning 311, afdækning, af­fugtning, korrosionsmåling, reetablering og hele genopbyggelsen af skadede bygninger, samt gen­husning.

Skadeservicevagten er i beredskab til mindste detalje og har både mandskab og materiel i beredskab døgnet rundt.

Til mindste detalje

Ved pludseligt opstået brand i private hjem oplever vi ofte, at de berørte i mange tilfælde ikke har haft mulighed for at få selv de mest basale ting med sig. Skadeservicevagten udleverer derfor en beredskabspakke, skræd­dersyet til både børn og voksne, der indeholder de mest basale nødvendigheder ved akut bolignød. Beredskabspakken indeholder f.eks. tandbørste, bind, plaster, legetøj, barbergrej osv. Beregnet til de allerførste dage efter skaden er opstået.

Skadeservicevagten er således forberedt på praktisk taget enhver tænkelig situation.

Skadeservicevagten sætter bl.a. stor fokus på kommunikationen mellem de berørte parter, myndigheder og de pårø­rende, der bliver berørte af disse sager og derfor er vores medarbejdere ikke blot skolet i det nødvendi­gehåndværk, men også i kommunikation, og alle medarbejdere følger et etisk regel- og værdisæt.

Skadeservicevagten har særlig fokus på virksomheder, der er udsat for brandskader. Vi har som mål at sikre så meget som mulig samt undgå og minimere driftstab, pro­duktionsstop osv. som følge af brandskader.

Skadeservicevagtens interne uddannelsesprogram er udarbej­det på baggrund af erfaring og samarbejde med brandvæsen, politi og andre beredskabstjenester, heriblandt sporbevaring. Det betyder, at vores medarbejdere har et meget højt kompetence- og uddannelsesniveau, der kan matche enhver situa­tion som følge af brandskader.

Vi anvender nyeste teknologi og har en hånds­værksmæssig holdning til vores arbejde. Derudover har vi altid coaches og instruktører til opfølgning og videreuddannelse.

Vi følger altid vores opgaver til dørs og sikrer, at der tages hensyn til mindste detalje. Vi er en fleksibel virksomhed og tager hensyn til særlige ønsker og behov. Derfor har vi en løbende evaluering med vores kunder, så vi til enhver tid sikrer os selv og kunden, at opgaverne løses bedst, hurtigst og mest rentabelt.

Husdyr og kæledyr

I mange private hjem holdes der kæledyr og også for dem kan det være en barsk og skræmmende oplevelse, at vante rammer brydes. Det kan være både svært og uoverskueligt for de skadelidte i sådan en situation, at tage stilling til, hvor eller hvordan deres kæledyr skal anbringes eller være sålænge det ikke er muligt at være i hjemmet. Skadeservicevagten tilbyder derfor, både sikker og nænsom transport og internering på kvalificerede hjem, for evt. kæledyr sålænge der er behov for det. Skadeservicevagten har både mandskab med stor erfaring for kæledyr; hunde, katte eller andre og vi har egnet matieriel til såvel transport som indfangning af opskræmte kæledyr.

Skadeservicevagten lægger vægt på at sikre dyrenes velfærd og trivsel bedst muligt indtil forholdene igen er normale og de kan komme hjem igen.

Også for erhverv, hvilket primært vil være landbrug, eller medicinalvirksomheder tilbyder Skadeservicevagten at løse akut opståede problemer med transport og internering i forbindelse med skader.

Relaterede produkter:
Affugtning
Lugtsanering
Nedrivning
Renovering
Erhvervsservice