Asbestsanering

strand.jpg-for-web-smallCertificering i asbestsanering er en nødvendighed for, at løse disse opgaver. Skadeservicevagten har de rette certficerede medarbejdere i asbestsanering, således at opgaven løses korrekt og i henhold til miljølovgivningen såvel som arbejds-miljøregler på området.

Det gælder såvel fjernelse som indkapsling af asbestområder.

Asbest sager er ofte komplekse og kræver special uddannet personale, der kender til håndteringen af asbestsager, fra den første registrering af asbestforekomster, arbejdsplan, orientering til rette myndighed, opsættelse af advarsler, afspærring, afgrænsing til den enedelige sanering og deponering, slutkontrol, rengøring og endelig godkendelse.

Kontakt os gerne for et uforpligtende møde eller tilbud på tlf.:

70 20 06 06 eller mail: info@skadeservicevagten.dk

Download eller se brochure her