Dyreredning

hjort.jpg-for-web-smallBåde kæledyr, husdyr og vilde dyr kommer til skade, det kan være i forbindelse med brandskader, vand- og stormskader, påkørsel, dyr der er faldet i grøfter, brønde, gylletanke, væltede transporter og mange andre. Årsagerne til skader på dyr, er lige så mangeartede og forskellige som for mennesker der kommer til skade.

En stor forskel er, at dyrene ofte netop reagerer mod faren og i stedet for at lade sig hjælpe, forsøger at flygte eller ligefrem forsvare sig overfor den nødvendige hjælp. Derfor er det vigtigt, at der tages hensyn til både dyrets fysiske som psykiske tilstand, ved indfangning og førstehjælp.

Førstehjælp til dyr

is[27]Ligesom for mennesker gælder det, at hurtig indsats er dobbelt indsats. Skadeservicevagten tilbyder førstehjælp, transport til dyrehospital for nødstedte dyr. Vi transporterer i særligt udstyrede køretøjer, og vores personale er uddannet i førstehjælp til dyr.

Skadeservicevagten tilbyder akut assistance alle dage om året i alle døgnets timer.

Endvidere tilbyder Skadeservicevagten transport af syge eller tilskadekomne dyr til og fra dyrlæge eller dyrehospital for dyr der er i et forhandlingsforløb.