Kemikalieudslip

aaVed mindre kemikalieudslip gælder hurtig indsats som dobbelt indsats. Afhængig af farlighedsgraden evt. også evakuering og oprettelse af beskyttelseszoner.

I forbindelse med mindre udslip, eksemplvis udslip af kviksølv gælder det hurtigt at samle og begrænse udslippet.

I alle tilfælde af mindre kemikalieudslip opretter Skadeservicevagten en zone sålænge arbejdet med fjernelse og ventilering for dampe og/eller gasser stadig kan være giftige for mennesker eller dyr.

Skadeservicevagten benytter nyeste teknologi for beskyttelse og fjernelse, både for medarbejdere og for omgivelserne. Den videre bortskaffelse af affaldet foretages i beskyttet miljø og køres til modtagelsescentre; eksempelvis Kommunekemi for farligt afald.

Skadeservicevagten har døgnberedskab ved akutte mindre kemikalieskader eller udslip.

Skadeservicevagten Døgnvagt tlf.: 70 20 06 06.