Løsøre

Under en skade, er det ofte inventar, værdigenstande, beklædning, møbler, malerier, bøger og andet der ikke er del af bygninger, dvs. løse dele eller løsøre, der er sværest at erstatte.

Ofte er det af afgørende betydning for en virksomhed i forhold til driftstab og evt. produktionsstandsning, at maskiner og materiel hurtigst muligt reddes, renses og klargøres til at genanvendelse. NERIS har specialiseret sig i rensning, affugtning og reparation af maskiner, elektronik og lignende, der har været udsat for f.eks. røg-, sod- eller vandskader. NERIS vil til enhver tid hurtigt og effektivt kunne ind i processen i samarbejde med skadelidte, forsikringsselskaber for at finde den bedste, mest effektive og mest rentable løsning hvis skaden er sket.

Skadeservicevagten har stort fokus på altid, at gøre det yderste for at redde og retablere genstande der har særlig betydning, f.eks. meget personlige effekter med affektionsværdi, antikviter, arvestykker, bøger, familiefotos, videooptagelser og lignende.

I virksomheds-sammenhæng kan det være årbøger, regnskaber, arkiver med mere.

Skadeservicevagten medarbejdere har dels via deres håndværksmæssige baggrund, dels via videreuddannelse og løbende uddannelse i nye og mere effektive metoder, et solidt og grundigt kendskab til håndtering af alle typer løsøreskader, fra forsvarlig og sikker nedpakning og transport til opbevaring.

Skadeservicevagten har endvidere den nødvendige lagerplads med den rigtige fugtighed, varme og sikring til at opbevare løsøre forsvarligt og sikkert, så længe der f.eks. fortsat pågår sanering og retablering på skadestedet.

Skadeservicevagten anvender derfor naturligvis også de bedste materialer til behandling og rensning af skadet løsøre.