Sociale opgaver

SIMG0280.jpg-for-web-smallSkadeservicevagten Socialservice har gennem årene opbygget en meget stor erfaring i løsning af opgaver på det sociale område.

Vores kunder i den forbindelse er oftest boligselskaber, private udlejere, kommuner, regioner, politi, eller andre myndigheder.

Opgaverne kan være mangeartede, men primært omhandler det oftest oprydning efter lejere, samt desinficering og reetablering af lejligheder. Det kan være efter, at en boligkontrakt er ophørt men også efter dødsfald og lignende.

Skadeservicevagten løser også opgaver som rengøring efter vagtplan hos en borger, der ikke længere selv kan udføre rengøring. Vi har ligeledes udført fast rengøringsopgaver på psykiatriske døgninstitutioner.

Skadeservicevagten Socialservice lægger meget stor vægt på at følge et etisk og moralsk værdisæt i disse særlige sager, og vores medarbejdere er nøje udvalgt og afprøvede i disse situationer.

Nyt konceptSocialService.jpg-for-web-small

Udover de mere ”traditionelle” opgaver indenfor socialservice, har NERIS Social-service udviklet et unikt koncept vedr. service i forbindelse med psy­kisk syge, der bor i eget hjem eller på døgninstitu­tion. Vi har i den forbindelse medarbejdere, der har årelang erfaring fra psykiatrien og stor indfølings­evne og forståelse for denne særlige gruppe. Vi har dermed de rigtige og nødvendige redskaber for at kunne løse serviceopgaver i denne forbindelse.

Supervision

Skadeservicevagten bruger derfor intern supervision på vores med­arbejdere i forbindelse med problematikker, der kan opstå ved disse opgaver. Vi lægger endvidere meget stor vægt på, at alle medarbejdere er be­kendtgjort med Lovbekendtgørelse nr. 814 af 30. september 2003 § 152 og § 152 c-f: Tavshedspligt i Den Borgerlige Straffelov.

Det betyder, at vores medarbejdere har et meget højt kompetence-niveau og, udover supervision, uddannes løbende i den nyeste teknologi indenfor desinficering, særlig hygiejne, reetablering osv. NE­RIS Socialservice har et stort internt uddannelses­program som alle medarbejdere skal certificeres i, så vi sikrer vores kunder en effektiv, ensartet og høj standard og kvalitet.

Skadeservicevagten Socialservice har bl.a. stort fokus på kommunikationen mellem de berørte par­ter, myndigheder og de pårørende der bliver berørt af disse sager, og derfor er vores medarbejdere ikke blot skolet i det nødvendige håndværk men også i kommunikation, og alle med-arbejdere følger et etisk regel- og værdisæt.

Foredrag og undervisning

Skadeservicevagten tilbyder præsentation, foredrag eller undervisning i løsning af disse særlige opgaver, hvor vi kan indgå som fast samarbejdspartner for en kommune.

Ring eller skriv for et uforpligtende tilbud eller møde:

Tlf: 70 20 06 06 eller mail: info@skadeservicevagten.dk