Medarbejdere

Skadeservicevagten lægger vægt på at have dygtige og kreative medarbejdere i alle funktioner. Vi er alle lige vigtige for både drift, trivsel og kunder. Derfor har Skadeservicevagten lav udskiftning i vores medarbejderstab, hvilket er det bedste tegn på tilfreds i samarbejdet med medarbejderne.

Skadeservicevagten har fokus på vigtigheden i at have medarbejdere der er skolet og uddannet i varetagelse af opgaver i disse specielle servicefag. Derudover har vores medarbejdere meget forskellige baggrunde, fra arbejdsmand til IT-teknikere og alle indgår de i vigtige funktioner. Alle har både ressourcer og potientiale uanset erhvervsmæssig baggrund. Det sikrer, at Skadeservicevagten er en mangfoldig arbejdsplads.

Skadeservicevagtens personale byder dig velkommen og glæder os til at servicere dig bedst muligt.