Hærværk

harvark

Begrænsning

Skadeservicevagten oplever jævnligt, at virksomheder og offentlige institutioner udsættes for hærværk og i nogle tilfælde meget groft hærværk med tab af dels værdier, men også i form af tabt arbejdsfortjeneste, drift, midlertidig lukning og ikke mindst ansigtet udadtil, især i forbindelse med grafitti.

Skadeservicevagten har for institutionsområdet indført en garanti, der betyder, at undervisning, beboelse osv. kan være mulig allerede næste dag.

Skadeservicevagten rådgiver gerne om forebyggende foranstalt­ninger i forbindelse med hærværk og i at minimere tab i gentagelsestilfælde.

Entreprise

Skadeservicevagten tilbyder at løse opgaven fra start til slut, dvs. med levering af en totalistandsat bolig eller bygning indenfor aftalte tidsramme, og i øvrigt som vores kunde ønsker det. Skadeservicevagten sikrer at arbejdet udføres korrekt og til en rentabel pris.

Skadeservicevagten har et tæt samarbejde med de lokale politi­myndigheder og har derfor mulighed for den mest effektive bekæmpelse samt kendskab til mønstre i netop dit lokalområde.

På dette område, som på alle andre, sørger vi for at den enkelte medarbejder er rustet og uddannet indenfor denne type skadebekæmpelse. Vores medarbejdere har en håndværksmæssig baggrund, og kender bygningsmaterialer, murværk, metal etc. hvor graffiti-hærværk oftest forekommer.

Undgå hærværk

Skadeservicevagten tilbyder rådgivning og konsulentbesøg, så en virksomhed eller institution kan sikre sig mest muligt mod hærværk, allerede inden det opstår. Det kan f.eks. være en mere effektiv aflåsning, forstærkning af inventar og bygninger osv.

Vi tilpasser opgaverne individuelt, så det passer med Deres ønsker og behov. Der vil løbende finde evaluering og status sted med samme kontaktper­son.