Affugtning

affugtningEn følgeskade efter vandskader der står enten ubehandlet eller forkert behandlet hen, kan efter relativt kort tid medfører angreb af svampesporer, der dels ødelægger bygningskonstruktioner og dels er skadelige for indeklimaet, så det er umuligt for mennesker og dyr at opholde sig i.

Fjern kilden

Kilden til vandskaden fjernes ved opsugning af vand. Det kan være skybrud, sprængte vandrør eller slukningsvand ved brand. I alle tilfælde gælder det, at al vand opsuges og fjernes. Herefter affugtes bygning og indbo, for vand der er gennemtrængt og dermd ikke kan opsuges.

Tørt er bedst

Opvarmning er ingen sikker metode til at beskytte f.eks. løsøre. I nogle perioder af året vil fugtigheden alligevel blive så høj, at fugtskader kan opstå. På et affugtet lager eller opbevaringssted, vil luftfugtigheden være konstant. Ved længere varende opbevaring, på steder hvor der ikke færdes personale, er opvarmning i mange tilfælde slet ikke nødvendig. Det sparer både kunde og NERIS for udgifter til opvarmning og er en bedre løsning.

Ved akutte skader, såsom vandskader efter stormflod, kraftige regnskyl, oversvømmede kloakker eller som ved slukningsvand i forbindelse med brandslukning opsuges vandet som første indsats. I næsten alle tilfælde vil Skadeservicevagten anbefale videre affugtning af de berørte områder. Selv på kort tid trænger vand igennem de fleste materialer og indbo, og der opstår fugtskader i bygningskonstruktion og indbo, der senere kan vise sig at være omfattende og dermed meget kostbare at udbedre.

En hurtig indsats med affugtning kan i de fleste tilfælde redde store værdier og minimere tab.

Fugtteknik

Skadeservicevagten samarbejder med de førende producenter af materiel og teknologi til affugtning. Vi har stor erfaring og kompetance i anvendelse af de forskellige fugtteknikker.

Det er vigtigt at der tages hensyn til berørte område, materialerne der er skadet og omgivelsernes indretning (mulighed for ventilering osv.).