Affalshåndtering

Affald skal håndteres korrekt.

Der findes mange typer affald, og det er ikke altid lige let at vide hvordan det skal håndteres eller hvilke regler der er gældende i forhold til miljø og bekendtgørelser.

Skadeservicevagten håndterer alle typer affald, både i forbindelse med skader, nedrivning, farligt affald, kemikalier, fødevarer til destruktion o.m.a.

Vores medarbejderer er uddannet i håndtering af farligt affald, dels for beskyttelse af sig selv, men også for beskyttelse af miljøet generelt, samt skadelidte eller andre der kan have kontakt med affaldet.