Vandskader

vandskade

Bekæmpelse og sikring

Skadeservicevagten har meget stor erfaring i bekæmpelse og sikring under og efter vandskader. Uden korrekt bekæmpelse og sikring, kan skaderne løbe op i meget store beløb, og følgerne som driftstab og ødelagte værdier kan yderligere løbe op.

Skadeservicevagten har som mål først og fremmest at bekæmpe den akutte vandskade og standse yderligere skader. Herefter sikrer vi værdier og bygninger og redder alt, hvad der kan reddes. Ofte kan mere reddes, end de fleste tror.

Hurtigt i gang igen

Skadeservicevagten sikrer ikke blot bygninger og værdier, men også at arbejde, produktion og privatliv hurtigst muligt kan genoptages, mens reetablering og sikring foregår.

Skader som følge af langvarig vandskade, fugt, råd, og svamp sikrer vi også mod, og redder de værdier og dele af bygninger, der kan reddes og genanvendes. Vi sørger under hele forløbet for en status og evaluering på arbejdet.

I vores interne uddannelsesprogram sørger vi for træning i vandskader. Det betyder bl.a., at vores medarbejdere kender til bygnings-konstruktioner, træværk og særlige risikofyldte områder. Vi uddan­ner vores medarbejdere i at behandle bygninger, værdier osv. med størst mulig omhu, og vi både billeddokumenterer og registrerer alle genstande, værdier og bygningsdele.

Skadeservicevagten samarbejder med bygnings-konstruktører, arkitekter og ingeniører for at få endnu større viden om vandskader og for at kunne medvirke til forebyggelse og endnu bedre bekæmpelse af eventuelle skader.

Skadeservicevagten leverer derfor en totalløsning, der, udover den aktuelle skadebekæmpelse, også sikrer og sørger for at en evt. ny skade får endnu færre omkostninger og tab.

Relaterede produkter:
Affugtning
Fugtmåling
Svampeskader
Re-etablering
Erhvervsservice