Lugtsanering

Ved næsten alle brand- og vandskader opstår der efterfølgende lugtgener, der kan være meget generende. I forbindelse med sanering efter dødsfald, kan den karakteristiske lugt være umulig at opholde sig i.

 Bekæmpelse

Skadeservicevagten har specialiseret sig i bekæmpelse af lugtgener. Vi anvender de nyeste matierialer i lugtbekæmpelse, heriblandt det patenterede system Vapotek af ren planteenergi, dvs. specielle olier der trænger ind i molekylestrukturen i luften og permanent fjerner lugtgener efter røg- og sodskader, vand- og fugtskader, kemikaliespild, forrådnelse, spildevand, mad osv.

Miljørigtigt og effektivt

Skadeservicevagten er bevidst om sit ansvar for miljørigtige bekæmpelsesmidler, ikke blot i forbindelse med lugt, men generelt i bekæmpelse af skader.

Skadeservicevagten anvender også ozonbehandling i særlige tilfælde. Det er afgørende for enhver lugtsanering, at der inden foregår en grundig og tilbundsgående rengøring af skadestedet, og fjernelse af årsagen til lugten. Skadeservicevagten har specialiseret i netop denne type rengøring og under alle forhold. Vores medarbejdere er uddannet i brugen af de forskellige lugtbekæmpelsesmidler og har således både kompetence og vurdere hvornår og hvilken type bekæmpelse der er den rigtige i det enkelte tilfælde, således at lugtbekæmpelsen i videst muligt omfang ikke er til gene for mennesker eller husdyr.

Lugtgener kan indkapsles i visse tilfælde, hvor det ikke muligt at sanere lugten. Det kan f.eks. være særlige materialer og visse træsorter.